T.C. Tire Belediyesi
Tire Arkeoloji Müzesi

Arkeoloji Müzesi

Bir bölümünde de Etnografya müzesi olup II. Murat'ın kumandanlarından Halil Yahşibey'in yaptırdığı Yahşibey Zaviyesi (Tekkesi) içinde 1935 yılında Tire Halkevi Müze Kolu tarafından kurulmuştur. Müzenin değerli eserleri arasında, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Tire Darphanesinde basılan gümüş paralar (mangır) bulunmaktadır. Müzenin Arkeoloji salonunda M.Ö. 3500 ile MS. 1100 yıllarına ait heykeller, mezar stelleri, mermer ve pişmiş toprak lahitler, cam eserler, sikkeler sergilenmektedir. Etnografya salonunda ise el yazması Kur’an-ı Kerim, yazı takımları, erkek ve kadın çeyiz takımları, kadın ziynet eşyaları, Avrupa kökenli olup Osmanlı Döneminde kullanılan seramikler, çeşitli dönem savaş aletleri, derviş ve zaviye eşyaları, Çanakkale seramikleri, tablolar, halılar, kilimler ve vitray pencereler sergilenmektedir.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi