Anasayfa > Kurumsal > Hakkımızda

Şehr-i Muazzam Tahd-ı Kadim Tire

Kuruluş Tarihi 1864

Tire, Aydınoğulları döneminde, beyliğin merkezi olarak idari yapılanmada en üst düzeyde bulunmuş, bu önemini Osmanlı Devleti döneminde de uzun süre korumayı başarmıştır.

Ekonomik ve kültürel açıdan Batı Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri olan Tire’de, belediye hizmetleri uzunca bir süre vakıf sahipleri, kentin önde gelen tüccarları ve kadılar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Tanzimat Döneminde ise, beldeye, belde kaynaklarıyla hizmet anlayışı gereği Tire, ilk olarak İhtisap Nezareti tarafından yönetilmeye başlamıştır. 1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesinin ardından kentte, Batılı anlamda bir belediye teşkilatı (şehremaneti) kurulmuştur. Tayin yoluyla başkanların atandığı bu dönemde, kentin ilk belediye başkanı Kadı Mehmet Feyzullah Efendi olmuştur.

İlk olarak mütevazı bir binada faaliyet gösteren Tire Belediyesi, kurulduğu dönemde yol-kaldırım yapım ve onarımları, temizlik işlerinin yerine getirilmesi, çarşı-pazar ve esnaf kontrolünün sağlanması, fiyat-kalite-ölçü ve tartıların denetiminin yapılması gibi görevleri üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde de hizmetlerini aksatmadan devam ettiren Tire Belediyesi, kentin toz, bataklık, susuzluk ve aydınlatma sorunlarıyla öncelikli olarak ilgilenmiştir. Bu dönemde, belediye aracılığıyla hızlı bir imar faaliyetine de girişilmiştir. Özellikle 1930 yılının ardından belediye teşkilatı genişlemeye başlamış ve ilerleyen yıllarda, Tire Belediyesi tarafından yapılan imar ve bayındırlık faaliyetleri neticesinde kent çağdaş bir görünüme kavuşmuştur.

Günümüze dek pek çok belediye başkanı aracılığıyla kente hizmet veren Tire Belediyesi, 5 Nisan 2019 tarihinden itibaren, Salih Atakan DURAN tarafından yönetilmeye başlamıştır.

Vizyon

İzmir’in tarihi, kültürü, ekonomisi ve sosyal ruhuyla bütünleşmiş, sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan, her birimizin yaşamaktan mutluluk duyacağı, mutlu  insanların yaşadığı gelişen ve yenilenen bir TİRE

Misyon

Çağdaş kentlilik bilinciyle Tire’de yaşayan herkesin kentsel anlamdaki tüm ihtiyaçlarının karşılandığı örnek bir ilçe olmak. Markalaşmış ve şeffaf ve kaliteli belediyecilik anlayışımızı daha da geliştirerek sürdürmek.

HIZLI MENÜ & BİZE ULAŞIN