2020-004 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli 24/12/2019 tarihli ve E.2990 sayılı Önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ve 30.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü” nün ilgili yazısına göre kurumumuz norm kadrosunda münhal bulunan ve aşağıda belirtilen kadrolarda 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan ve 2020 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan personelin aylık ücretlerinin, Maliye Bakanlığının 2020 yılı için açıkladığı ücret tarifesi çizelgesinin taban-tavan rakamları arasında bir miktar olarak belirlenmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir.

2020 Mali Yılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Çalıştırılacak Personel Listesi

(1adet A.H.sınıfı, 1.Dereceli Avukat ,

2 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Mimar ,

7 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Mühendis,

1adet T.H.sınıfı 1.Dereceli Tekniker,

1 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Ekonomist,

1 adet G.İ.H sınıfı 4.Dereceli Kameraman,

1 adet S.H. sınıfı 1. Dereceli Veteriner Hekim, 

6 adet G.İ.H. sınıfı 3. Dereceli Eğitmen)

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; 2020 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Sözleşmeli Personelin aylık ücretlerinin; Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı için açıklayacağı Mahalli İdarelerde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Ücret Tarifesinde açıklanan  taban rakamları üzerinden belirlenmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

2020-004 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli 24/12/2019 tarihli ve E.2990 sayılı Önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ve 30.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü” nün ilgili yazısına göre kurumumuz norm kadrosunda münhal bulunan ve aşağıda belirtilen kadrolarda 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan ve 2020 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan personelin aylık ücretlerinin, Maliye Bakanlığının 2020 yılı için açıkladığı ücret tarifesi çizelgesinin taban-tavan rakamları arasında bir miktar olarak belirlenmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir.

2020 Mali Yılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Çalıştırılacak Personel Listesi

(1adet A.H.sınıfı, 1.Dereceli Avukat ,

2 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Mimar ,

7 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Mühendis,

1adet T.H.sınıfı 1.Dereceli Tekniker,

1 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Ekonomist,

1 adet G.İ.H sınıfı 4.Dereceli Kameraman,

1 adet S.H. sınıfı 1. Dereceli Veteriner Hekim, 

6 adet G.İ.H. sınıfı 3. Dereceli Eğitmen)

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; 2020 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Sözleşmeli Personelin aylık ücretlerinin; Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı için açıklayacağı Mahalli İdarelerde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Ücret Tarifesinde açıklanan  taban rakamları üzerinden belirlenmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi