İmar Planı Duyuruları
Sıra Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
1 İbni Melek (Turan) 25/11/2019 25/12/2019

İbni Melek (Turan) mahallesi, 30L-lc pafta 1115 ada 1 parselin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 05.1381 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, E:2.00 Yençok:5 kat yapılaşma koşullarında "Ticaret + Konut Alanı, Park ve Otopark Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazılanan UİP-8175,36 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi