2020-033 Numaralı Meclis Kararı

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;  Belediye Meclisimizin 06/03/2020  tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 24/02/2020 tarih ve E.2995 sayılı  Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.202 tarihli toplantısında incelendi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde 46.35.30.37.08.2.0.5.05.04.09.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.02.01.1.1.5.05.04.09.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası), İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesine 46.35.30.34.06.1.0.5.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları tertibinin açılması ve bu tertibe yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü içindeki 46.35.30.34.06.1.0.5.03.05 Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) aktarım yapılmasına ihtiyaç vardır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.  Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 06/03/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddeleri kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddeleri kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

2020-033 Numaralı Meclis Kararı

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;  Belediye Meclisimizin 06/03/2020  tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 24/02/2020 tarih ve E.2995 sayılı  Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.202 tarihli toplantısında incelendi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde 46.35.30.37.08.2.0.5.05.04.09.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.02.01.1.1.5.05.04.09.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası), İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesine 46.35.30.34.06.1.0.5.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları tertibinin açılması ve bu tertibe yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü içindeki 46.35.30.34.06.1.0.5.03.05 Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) aktarım yapılmasına ihtiyaç vardır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.  Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 06/03/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddeleri kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddeleri kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi