2020-032 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarına havale Başkanlık Önergesine ilişkin, İmar Komisyonunun 04.03.2020, Tarım ve Orman Komisyonunun 06.03.2020 tarihli Komisyon Raporlarında.

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarımıza havale edilen, 29.01.2020 tarih ve E.1437 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 04.03.2020, Tarım ve Orman Komisyonumuzun 06.03.2020 tarihli toplantılarında incelendi.  Şehrimiz Eskioba Mahallesi 815 ve 828 parsel taşınmazların maliki olan Ayhan SAVAŞAN yan parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazı satın almak istemektedir. Buna istinaden bahse konu taşınmaz satışına ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında taşınmaz mal satımına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğu; Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve E.1437 sayılı önergesinde, İmar Komisyonumuzun 04/03/2020 tarihli ve Tarım Komisyonumuzun 06.03.2020 tarihli toplantılarında incelenmiş olup;  Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılmasına, söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporları, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporların, İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarından geldiği şekilde kabulüne,  Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli  2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

2020-032 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarına havale Başkanlık Önergesine ilişkin, İmar Komisyonunun 04.03.2020, Tarım ve Orman Komisyonunun 06.03.2020 tarihli Komisyon Raporlarında.

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarımıza havale edilen, 29.01.2020 tarih ve E.1437 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 04.03.2020, Tarım ve Orman Komisyonumuzun 06.03.2020 tarihli toplantılarında incelendi.  Şehrimiz Eskioba Mahallesi 815 ve 828 parsel taşınmazların maliki olan Ayhan SAVAŞAN yan parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazı satın almak istemektedir. Buna istinaden bahse konu taşınmaz satışına ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında taşınmaz mal satımına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğu; Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve E.1437 sayılı önergesinde, İmar Komisyonumuzun 04/03/2020 tarihli ve Tarım Komisyonumuzun 06.03.2020 tarihli toplantılarında incelenmiş olup;  Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılmasına, söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporları, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporların, İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarından geldiği şekilde kabulüne,  Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli  2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi