2020-031 Numaralı Meclis Kararı

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;            

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 22.01.2020 tarih ve E.1050 sayılı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 05.03.202 tarihli toplantısında incelendi. Tamamı Köy Meydanı içerisinde kalan Şehrimiz Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün bulunan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması önerisi”  İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında, Şehrimiz Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 15/h maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020  tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

2020-031 Numaralı Meclis Kararı

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;            

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 22.01.2020 tarih ve E.1050 sayılı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 05.03.202 tarihli toplantısında incelendi. Tamamı Köy Meydanı içerisinde kalan Şehrimiz Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün bulunan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması önerisi”  İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında, Şehrimiz Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 15/h maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020  tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi