2020-030 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 04.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;

 Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen; 26.02.2020 tarih ve E.3256 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 04.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün 29/01/2020 tarih ve 8044 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2 lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması hususunda;  5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve yetkileri başlıklı, 18/e maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek, “ uyarınca taşınmaz mal tahsisine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dâhilindedir.” Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 sahalı taşınmazın 48,98 m² lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ ne Tahsisine İmar Komisyonumuzca oybirliği uygun bulunmuştur. Denildiğinden;

Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi

2020-030 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 04.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;

 Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen; 26.02.2020 tarih ve E.3256 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 04.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün 29/01/2020 tarih ve 8044 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2 lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması hususunda;  5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve yetkileri başlıklı, 18/e maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek, “ uyarınca taşınmaz mal tahsisine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dâhilindedir.” Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 sahalı taşınmazın 48,98 m² lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ ne Tahsisine İmar Komisyonumuzca oybirliği uygun bulunmuştur. Denildiğinden;

Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi