2020-029 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen; 25.02.2020 tarih ve E.3142 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde (TT2) Turizme Yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere;  Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkulleri 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması önerisi; Yukarıda metni yazılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.02.2020 tarih ve E.3142 sayılı önergesinde, İmar Komisyonumuzun 05/03/2020 tarihli toplantısında, Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsel sayılı Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde kalan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği  ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

2020-029 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen; 25.02.2020 tarih ve E.3142 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde (TT2) Turizme Yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere;  Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkulleri 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması önerisi; Yukarıda metni yazılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.02.2020 tarih ve E.3142 sayılı önergesinde, İmar Komisyonumuzun 05/03/2020 tarihli toplantısında, Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsel sayılı Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde kalan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği  ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi