2020-028 Numaralı Meclis Kararı

 Belediye Meclisimizin  02/03/2020  tarihli  toplantısında  İmar Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 05/03/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;  

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, 24/02/2020 tarih ve E.3012 sayılı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan  Şehrimiz  İpekçiler  Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88  m2 sahalı A-4 Taks; 0,30 Kaks; 1,20 İmarlı   gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin  satışının yapılabilmesine  istinaden;  5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi  "Taşınmaz mal alımına,  satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, "uyarınca taşınmaz mal tahsisine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dahilindedir." Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi oyçokluğu ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06/03/2020  tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi

2020-028 Numaralı Meclis Kararı

 Belediye Meclisimizin  02/03/2020  tarihli  toplantısında  İmar Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 05/03/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;  

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, 24/02/2020 tarih ve E.3012 sayılı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan  Şehrimiz  İpekçiler  Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88  m2 sahalı A-4 Taks; 0,30 Kaks; 1,20 İmarlı   gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin  satışının yapılabilmesine  istinaden;  5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi  "Taşınmaz mal alımına,  satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, "uyarınca taşınmaz mal tahsisine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dahilindedir." Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi oyçokluğu ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06/03/2020  tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi