2020-026 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin  04/11/2019  tarihli  toplantısında  İmar Komisyonuna  havale  edilen 04.11.2019 tarihli AK Parti Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ’ın yazılı önergesine ilişkin, 05/03/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;                                                                     

 Belediye Meclisimizin 04/11/2019  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  04.11.2019 tarihli dilekçe ile   Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ‘ ın önergesinde; Şehrimiz Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii,31L-Ic ve 31L-IVb paftalarında ,1766 ada,1 parselde bölgenin ihtiyacına yönelik ibadet yerine ihtiyaç duyulmuştur. Emlak ve İstimlak ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin koordineli bir şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmalarının yapılması, Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ‘ ın önergesinde, İmar Komisyonumuzun 05/03/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği  ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

 Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli 2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

2020-026 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin  04/11/2019  tarihli  toplantısında  İmar Komisyonuna  havale  edilen 04.11.2019 tarihli AK Parti Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ’ın yazılı önergesine ilişkin, 05/03/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;                                                                     

 Belediye Meclisimizin 04/11/2019  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  04.11.2019 tarihli dilekçe ile   Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ‘ ın önergesinde; Şehrimiz Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii,31L-Ic ve 31L-IVb paftalarında ,1766 ada,1 parselde bölgenin ihtiyacına yönelik ibadet yerine ihtiyaç duyulmuştur. Emlak ve İstimlak ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin koordineli bir şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmalarının yapılması, Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ‘ ın önergesinde, İmar Komisyonumuzun 05/03/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği  ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

 Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli 2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi