2020-025 Numaralı Meclis Kararı

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ifadeli 27/02/2020 tarih ve E.3320 sayılı Başkanlık Önergesinde; Şehrimiz Fatih mahallesi, Emir Kuyusu Mevkii ,31L-IV a ve 31L-IVb paftalarında ,1691 ada 1 ve 6 parsellerin yapılaşma düzeni; ayrık nizam 5 kat, yan bahçe çekme mesafesi 7 metredir.Takb:0,30 ve Kaks :1,50 aynı kalmak koşuluyla ;”1691 adanın Demokrasi caddesinden cephe alan kısmında ve komşu parsel yapı yaklaşma mesafeleri zorunluluk halinde 5.00 metreye kadar düşürülebilir” şeklinde plan notu değişikliğiyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/c ve 24.Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b kapsamında, incelenerek İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c ve 24. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b kapsamında, Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi

2020-025 Numaralı Meclis Kararı

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ifadeli 27/02/2020 tarih ve E.3320 sayılı Başkanlık Önergesinde; Şehrimiz Fatih mahallesi, Emir Kuyusu Mevkii ,31L-IV a ve 31L-IVb paftalarında ,1691 ada 1 ve 6 parsellerin yapılaşma düzeni; ayrık nizam 5 kat, yan bahçe çekme mesafesi 7 metredir.Takb:0,30 ve Kaks :1,50 aynı kalmak koşuluyla ;”1691 adanın Demokrasi caddesinden cephe alan kısmında ve komşu parsel yapı yaklaşma mesafeleri zorunluluk halinde 5.00 metreye kadar düşürülebilir” şeklinde plan notu değişikliğiyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/c ve 24.Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b kapsamında, incelenerek İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c ve 24. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b kapsamında, Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi