2020-021 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 26/02/2020 tarihli ve E.3261 sayılı Önergede;

 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. mad. ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek Mad.20. ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğde yer alan; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerin personel çalıştırılmasına dayalı hükmü gereğince  kurulmuş olan, Tire Belediye Personel A.Ş.’nin şirket işleri ve idaresinin yürütülebilmesi için   Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde; Belediye şirketlerinin yönetim kurulunun  belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkan Yardımcısı H.Doğukan EROĞLU'nun ve  2 kişilik Yönetim Kurulu Üyesinin belirlenmesi konusunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup;

Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen ve Tire Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tire Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU’ nun seçilmelerine, Belediye Meclis Üyesi Görkem ORUCAK ve Belediye Hukuk İşleri Müdürü Mustafa Akın GÖZEGER’ in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, Belediye Meclisimizin 02/03/2020 tarihli 1. Birleşiminde  oybirliği ile karar verildi.

2020-021 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 26/02/2020 tarihli ve E.3261 sayılı Önergede;

 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. mad. ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek Mad.20. ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğde yer alan; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerin personel çalıştırılmasına dayalı hükmü gereğince  kurulmuş olan, Tire Belediye Personel A.Ş.’nin şirket işleri ve idaresinin yürütülebilmesi için   Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde; Belediye şirketlerinin yönetim kurulunun  belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkan Yardımcısı H.Doğukan EROĞLU'nun ve  2 kişilik Yönetim Kurulu Üyesinin belirlenmesi konusunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup;

Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen ve Tire Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tire Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU’ nun seçilmelerine, Belediye Meclis Üyesi Görkem ORUCAK ve Belediye Hukuk İşleri Müdürü Mustafa Akın GÖZEGER’ in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, Belediye Meclisimizin 02/03/2020 tarihli 1. Birleşiminde  oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi