2020-020 Numaralı Meclis Kararı

Belediye Meclisimizin  03/02/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 07/02/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;             

Belediye Meclisimizin 03.02.2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü ifadeli 31.01.2020 tarih ve E.1584 sayılı  Başkanlık Önergesinde; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve  Tire Halk Eğitimi Merkezinin ortak yürüttüğü protokol gereğince okul öncesi eğitim faaliyetleri kapsamında eski Sağlık Meslek Lisesi binasında mevcut olan Asım Arar, Suratlı, Gökçen Mahallesi ve TOKİ Şehit Mehmet Çağlar Bölük İlköğretim Okulunda yer alan Anne Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim gören 02-06 yaş grubundaki yaklaşık 125 öğrencimizin 2019-2020 eğitim öğretim  yılında beslenme, ısınma, kırtasiye malzemesi, çocuk oyun grupları, yılsonu etkinlikleri, karne törenleri ve binanın bakım-onarım, döşeme, demirbaş vb. giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hususunda Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülüp, karara bağlanmasını arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi kapsamında incelenmiş olup; ilgili birimince teklif edildiği şekilde  oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı  Belediye Kanununun 75/c kapsamında Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

2020-020 Numaralı Meclis Kararı

Belediye Meclisimizin  03/02/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 07/02/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;             

Belediye Meclisimizin 03.02.2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü ifadeli 31.01.2020 tarih ve E.1584 sayılı  Başkanlık Önergesinde; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve  Tire Halk Eğitimi Merkezinin ortak yürüttüğü protokol gereğince okul öncesi eğitim faaliyetleri kapsamında eski Sağlık Meslek Lisesi binasında mevcut olan Asım Arar, Suratlı, Gökçen Mahallesi ve TOKİ Şehit Mehmet Çağlar Bölük İlköğretim Okulunda yer alan Anne Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim gören 02-06 yaş grubundaki yaklaşık 125 öğrencimizin 2019-2020 eğitim öğretim  yılında beslenme, ısınma, kırtasiye malzemesi, çocuk oyun grupları, yılsonu etkinlikleri, karne törenleri ve binanın bakım-onarım, döşeme, demirbaş vb. giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hususunda Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülüp, karara bağlanmasını arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi kapsamında incelenmiş olup; ilgili birimince teklif edildiği şekilde  oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı  Belediye Kanununun 75/c kapsamında Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi