2020-019 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin  03/02/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 07/02/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;

 Belediye Meclisimizin 03/02/2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ifadeli 31/01/2020 tarih ve E.1580 sayılı  Başkanlık Önergesinde; Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli toplantısında alınan 241 sayılı Meclis Kararı ile ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan, çeşitli ebatlarda olan ilan ve reklam tabelalarının, metrekaresi haftalık 25-TL. olarak belirlenmiştir.  Ancak, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ve ilçemiz şartlarında belirlenen bu rakamın yüksek olması sebebiyle yeniden tarife belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple Tire Belediye Meclisince alınan 2019-241 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek belirtilen yerlerin aşağıda belirtilmiş tarife üzerinden  Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karar verilmesini arz ederim. Haftalık    = (m2 x 10 TL).Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup;söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oyçokluğu  ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/f maddesi kapsamında  Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli  2. Birleşiminde ,oybirliği ile karar verildi.

 

 

2020-019 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin  03/02/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 07/02/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;

 Belediye Meclisimizin 03/02/2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ifadeli 31/01/2020 tarih ve E.1580 sayılı  Başkanlık Önergesinde; Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli toplantısında alınan 241 sayılı Meclis Kararı ile ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan, çeşitli ebatlarda olan ilan ve reklam tabelalarının, metrekaresi haftalık 25-TL. olarak belirlenmiştir.  Ancak, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ve ilçemiz şartlarında belirlenen bu rakamın yüksek olması sebebiyle yeniden tarife belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple Tire Belediye Meclisince alınan 2019-241 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek belirtilen yerlerin aşağıda belirtilmiş tarife üzerinden  Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karar verilmesini arz ederim. Haftalık    = (m2 x 10 TL).Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup;söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oyçokluğu  ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/f maddesi kapsamında  Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli  2. Birleşiminde ,oybirliği ile karar verildi.

 

 

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi