2020-018 Numaralı Meclis Kararı

 Meclisimizin  03/02/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  önergesine  ilişkin, 07/02/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;                                                   

Belediye Meclisimizin 03.02.2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 29.01.2020 tarih ve E.1436 sayılı  Başkanlık Önergesinde; İlçemizde ikamet eden İbrahim EMSEN ’in 20.01.2020 tarih ve 975 sayılı dilekçesindeki talebi doğrultusunda konu hakkında yapılan araştırma ve inceleme neticesinde Belediye Kanununu 5393 Sayılı kanunun 14. Maddesinde yer alan “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır” hükmü gereğince ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ailelerinde 18 yaşına gelmemiş bakmakla yükümlü oldukları dezavantajlı bireylerinin bulunması durumunda  uygulanmakta olan indirimli Evsel Katı Ücret tarifesinden faydalandırılması hususunda talebin görüşülerek; Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında,5393Sayılı Belediye Kanunu 14.maddesi kapsamında incelenmiş olup;söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,  5393 sayılı Belediye Kanunun 14.  maddesi gereği, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2.Birleşiminde , oybirliği ile karar verildi

2020-018 Numaralı Meclis Kararı

 Meclisimizin  03/02/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  önergesine  ilişkin, 07/02/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;                                                   

Belediye Meclisimizin 03.02.2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 29.01.2020 tarih ve E.1436 sayılı  Başkanlık Önergesinde; İlçemizde ikamet eden İbrahim EMSEN ’in 20.01.2020 tarih ve 975 sayılı dilekçesindeki talebi doğrultusunda konu hakkında yapılan araştırma ve inceleme neticesinde Belediye Kanununu 5393 Sayılı kanunun 14. Maddesinde yer alan “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır” hükmü gereğince ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ailelerinde 18 yaşına gelmemiş bakmakla yükümlü oldukları dezavantajlı bireylerinin bulunması durumunda  uygulanmakta olan indirimli Evsel Katı Ücret tarifesinden faydalandırılması hususunda talebin görüşülerek; Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında,5393Sayılı Belediye Kanunu 14.maddesi kapsamında incelenmiş olup;söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,  5393 sayılı Belediye Kanunun 14.  maddesi gereği, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2.Birleşiminde , oybirliği ile karar verildi

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi