2020-017 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin  03/02/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  önergesine  ilişkin, 07/02/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;                                                       

Belediye Meclisimizin 03.02.2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 20.01.2020 tarih ve E.894 sayılı  Başkanlık Önergesinde;  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 10/05/2018 tarih 71188846-010.06.01-E.10610 sayılı yazısına istinaden 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk eden Emlak Vergisinin taksit dönemleri içinde (1. taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında, 2. taksit Kasım ayında) ödeneceği belirtilmiştir. Yine Kanunda İlan ve Reklam Vergisi tarifesinin (1), (2) ve (4) üncü bentlerinde yer alan yıllık ilan ve reklamlara ait verginin Emlak Vergisi Dönemlerinde 2 eşit taksitle alınmasına ilişkin olarak Belediye Meclislerine yetki verilmiştir. Bu çerçevede Tire Belediye Meclisince yıllık İlan ve Reklam Vergisinin, Emlak Vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına yönelik karar alınarak uygulamanın bu yönde yürütülmesi konusunda gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında incelenmiş olup ; söz konusu önerge, ilgili birimce teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2.birleşiminde oybirliği ile karar verildi

 

2020-017 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin  03/02/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  önergesine  ilişkin, 07/02/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;                                                       

Belediye Meclisimizin 03.02.2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 20.01.2020 tarih ve E.894 sayılı  Başkanlık Önergesinde;  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 10/05/2018 tarih 71188846-010.06.01-E.10610 sayılı yazısına istinaden 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk eden Emlak Vergisinin taksit dönemleri içinde (1. taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında, 2. taksit Kasım ayında) ödeneceği belirtilmiştir. Yine Kanunda İlan ve Reklam Vergisi tarifesinin (1), (2) ve (4) üncü bentlerinde yer alan yıllık ilan ve reklamlara ait verginin Emlak Vergisi Dönemlerinde 2 eşit taksitle alınmasına ilişkin olarak Belediye Meclislerine yetki verilmiştir. Bu çerçevede Tire Belediye Meclisince yıllık İlan ve Reklam Vergisinin, Emlak Vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına yönelik karar alınarak uygulamanın bu yönde yürütülmesi konusunda gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında incelenmiş olup ; söz konusu önerge, ilgili birimce teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2.birleşiminde oybirliği ile karar verildi

 

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi