2020-016 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün  ifadeli 06/02/2020 tarih ve E.1939 sayılı önergede;

05.02.2020 Tarih  48461740-03-01-100 Sayılı Belediye Encümen kararıyla ve oluşturulan tespit komisyonu tarafından aşağıda belirtilen  6 (Altı) adet iş makinasının faydalı kullanım ömrünü tamamladığı, fakat çalışır  durumda olduğu, ancak tamir, bakım ve  yedek parça yönünden yüksek maliyet çıkardığı sık sık arıza yaptığı tespit edilmiş olup; bahse konu iş makinalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca iş makinalarının devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN' a  veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesi hususunda; Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.


        1. 1986 Model Komatsu marka lastik tekerlekli Greyder
        2. 1995 Model Beko Mastaş marka Kepçe
        3. 1980 Model Galion marka Greyder
        4. 1983 Model Fiat Allis marka paletli Dozer
        5. Komatsu silindir
        6. D7G Dozer

 

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  iş makinalarının           2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca iş makinalarının             devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN'a  veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir   personele yetki verilmesine, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

2020-016 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün  ifadeli 06/02/2020 tarih ve E.1939 sayılı önergede;

05.02.2020 Tarih  48461740-03-01-100 Sayılı Belediye Encümen kararıyla ve oluşturulan tespit komisyonu tarafından aşağıda belirtilen  6 (Altı) adet iş makinasının faydalı kullanım ömrünü tamamladığı, fakat çalışır  durumda olduğu, ancak tamir, bakım ve  yedek parça yönünden yüksek maliyet çıkardığı sık sık arıza yaptığı tespit edilmiş olup; bahse konu iş makinalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca iş makinalarının devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN' a  veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesi hususunda; Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.


        1. 1986 Model Komatsu marka lastik tekerlekli Greyder
        2. 1995 Model Beko Mastaş marka Kepçe
        3. 1980 Model Galion marka Greyder
        4. 1983 Model Fiat Allis marka paletli Dozer
        5. Komatsu silindir
        6. D7G Dozer

 

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  iş makinalarının           2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca iş makinalarının             devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN'a  veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir   personele yetki verilmesine, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi