2020-014 Numaralı Meclis Kararı

 

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli 05/02/2020 tarihli ve   E.1866 sayılı önergede;           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiştir. Kurumumuz norm kadrosunda münhal bulunan, 1 adet A.H. Sınıfı 1.Derece “Avukat” Kadrosunda ve 1 adet T.H.S.  1.Derece "Mühendis" kadrosunda 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli olarak 2020 Mali yılı içerisinde çalıştırılacak personele ödenecek aylık ücretin, Maliye Bakanlığının 2020 yılı için açıkladığı  (1) sayılı cetvele göre Sayın Meclisimizce karar verilmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge, Başkanlık Makamınca okutturularak görüşülmüş olup; Kurumumuz norm kadrosunda münhal bulunan, 1 adet A.H.(Avukatlık Hizmetleri) Sınıfı 1.Derece “Avukat” Kadrosunda ve 1 adet T.H.(Teknik Hizmetler) Sınıfı  1.Derece "Mühendis" kadrosunda 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli olarak 2020 Mali yılı içerisinde çalıştırılacak personele ödenecek aylık ücretin, Maliye Bakanlığının 2020 yılı için açıkladığı  (1) sayılı cetvele göre taban rakamları üzerinden belirlenmesine, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli  2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

2020-014 Numaralı Meclis Kararı

 

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli 05/02/2020 tarihli ve   E.1866 sayılı önergede;           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiştir. Kurumumuz norm kadrosunda münhal bulunan, 1 adet A.H. Sınıfı 1.Derece “Avukat” Kadrosunda ve 1 adet T.H.S.  1.Derece "Mühendis" kadrosunda 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli olarak 2020 Mali yılı içerisinde çalıştırılacak personele ödenecek aylık ücretin, Maliye Bakanlığının 2020 yılı için açıkladığı  (1) sayılı cetvele göre Sayın Meclisimizce karar verilmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge, Başkanlık Makamınca okutturularak görüşülmüş olup; Kurumumuz norm kadrosunda münhal bulunan, 1 adet A.H.(Avukatlık Hizmetleri) Sınıfı 1.Derece “Avukat” Kadrosunda ve 1 adet T.H.(Teknik Hizmetler) Sınıfı  1.Derece "Mühendis" kadrosunda 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli olarak 2020 Mali yılı içerisinde çalıştırılacak personele ödenecek aylık ücretin, Maliye Bakanlığının 2020 yılı için açıkladığı  (1) sayılı cetvele göre taban rakamları üzerinden belirlenmesine, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli  2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi