2020-013 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli 05/02/2020 tarihli ve E.1867 sayılı önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22.02.2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlendiğinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerinde “Norm Kadro İlke ve Standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince (II) Sayılı Cetvelde düzenlendiği şekliyle, T.H. Sınıfı 5.Derece ‘’Mühendis ‘’ kadrosunun kaldırılarak,  yerine T.H. Sınıfı 1 Derece ‘’Mühendis ‘’ kadrosunun ihdasına meclisimizce karar verilmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir.

Yukarda metni yazılı önerge, Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince (II) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle T.H.(Teknik Hizmetler) Sınıfı 5.Derece ‘’Mühendis’’ kadrosunun kaldırılarak, yerine T.H(Teknik Hizmetler) Sınıfı 1.Derece ‘’Mühendis’’ kadrosunun ihdas olunmasına;  Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

2020-013 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli 05/02/2020 tarihli ve E.1867 sayılı önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22.02.2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlendiğinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerinde “Norm Kadro İlke ve Standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince (II) Sayılı Cetvelde düzenlendiği şekliyle, T.H. Sınıfı 5.Derece ‘’Mühendis ‘’ kadrosunun kaldırılarak,  yerine T.H. Sınıfı 1 Derece ‘’Mühendis ‘’ kadrosunun ihdasına meclisimizce karar verilmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir.

Yukarda metni yazılı önerge, Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince (II) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle T.H.(Teknik Hizmetler) Sınıfı 5.Derece ‘’Mühendis’’ kadrosunun kaldırılarak, yerine T.H(Teknik Hizmetler) Sınıfı 1.Derece ‘’Mühendis’’ kadrosunun ihdas olunmasına;  Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi