2020-011 Numaralı Meclis Kararı

 Meclisimizin  06/01/2020  tarihli  toplantısında  Hukuk Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  önergesine  ilişkin, 29/01/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;

 Belediyemiz Meclisimizin 06/01/2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ifadeli 03/01/2020 tarihli ve E.80  Sayılı Başkanlık Önergesinde;  ’5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetki ve imtiyazları başlığı adı altında 15/b bendinde Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek ve 5393 Sayılı Belediyeye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlığı 18/m bendinde Belediye tarafından çıkartılacak  yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Bu sebeple ilçemizde bulunan dar gelirli yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz, öğrenci ve bunların  dışında  yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza kanun ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli ayni ve nakdi yardımın yapılabilmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin çıkarılması ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu yönetmelik için Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasına arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 29/01/2020 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m  maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge “6085 sayılı Sayıştay Kanunun 27.maddesinin 4.fıkrası gereği Sayıştay’ın istişari görüşünün alınması için Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmesi” görüşü doğrultusunda  komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.                                                 

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Hukuk Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/m  maddesi gereği, Meclisimizin 03/02/2020 tarihli  1. Birleşimde, oybirliği ile karar verildi.

2020-011 Numaralı Meclis Kararı

 Meclisimizin  06/01/2020  tarihli  toplantısında  Hukuk Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  önergesine  ilişkin, 29/01/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;

 Belediyemiz Meclisimizin 06/01/2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ifadeli 03/01/2020 tarihli ve E.80  Sayılı Başkanlık Önergesinde;  ’5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetki ve imtiyazları başlığı adı altında 15/b bendinde Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek ve 5393 Sayılı Belediyeye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlığı 18/m bendinde Belediye tarafından çıkartılacak  yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Bu sebeple ilçemizde bulunan dar gelirli yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz, öğrenci ve bunların  dışında  yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza kanun ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli ayni ve nakdi yardımın yapılabilmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin çıkarılması ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu yönetmelik için Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasına arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 29/01/2020 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m  maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge “6085 sayılı Sayıştay Kanunun 27.maddesinin 4.fıkrası gereği Sayıştay’ın istişari görüşünün alınması için Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmesi” görüşü doğrultusunda  komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.                                                 

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Hukuk Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/m  maddesi gereği, Meclisimizin 03/02/2020 tarihli  1. Birleşimde, oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi