2020-010 Numaralı Meclis Kararı

  Meclisimizin  06/01/2020  tarihli  toplantısında  Hukuk Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  önergesine  ilişkin, 29/01/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;

Belediyemiz Meclisimizin 06/01/2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen  Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ifadeli 03/01/2020 tarihli ve E.79 Sayılı Başkanlık önergesinde; ’’5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetki ve imtiyazları başlığı adı altında 15/b bendinde Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek ve 5393 Sayılı Belediyeye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlığı 18/m bendinde Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Bu sebeple 02.10.2019 tarih ve 226-227 sayılı kararlar ile kurulan Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kanun ve mevzuatları uygun yürütülmesi için Koordinasyon İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur .İlgili madde gereğince sayın meclis heyetince gerekli kararın alınmasına arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 29/01/2020 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m  maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.                  Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Hukuk Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/m  maddesi gereği, Belediye Meclisimizin 03/02/2020 tarihli 1. Birleşimde, oybirliği ile karar verildi

2020-010 Numaralı Meclis Kararı

  Meclisimizin  06/01/2020  tarihli  toplantısında  Hukuk Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  önergesine  ilişkin, 29/01/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;

Belediyemiz Meclisimizin 06/01/2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen  Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ifadeli 03/01/2020 tarihli ve E.79 Sayılı Başkanlık önergesinde; ’’5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetki ve imtiyazları başlığı adı altında 15/b bendinde Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek ve 5393 Sayılı Belediyeye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlığı 18/m bendinde Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Bu sebeple 02.10.2019 tarih ve 226-227 sayılı kararlar ile kurulan Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kanun ve mevzuatları uygun yürütülmesi için Koordinasyon İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur .İlgili madde gereğince sayın meclis heyetince gerekli kararın alınmasına arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 29/01/2020 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m  maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.                  Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Hukuk Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/m  maddesi gereği, Belediye Meclisimizin 03/02/2020 tarihli 1. Birleşimde, oybirliği ile karar verildi

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi