2020-009 Numaralı Meclis Kararı

                                                                                  

     Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Özel Kalem Müdürlüğü ifadeli 31.01.2020 tarihli ve E.1583 sayılı Önergede;

    24.01.2020 tarihinde Elazığ  ve Malatya illerinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve bu zor günlerde Türk Milletinin Birlik ve Beraberlik ruhuna atfen yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla Tire Belediye Başkanlığınca 5393 Sayılı Belediye Kanununun Acil  Durum Planlaması başlıklı 53.Maddesinde ''Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir'' hükmü gereği AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'a 12.000.00-TL (onikibin Türk Lirası) nakdi yardım yapılması konusunun sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

    Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; Tire Belediye Başkanlığınca 5393 Sayılı Belediye Kanununun Acil  Durum Planlaması başlıklı 53.Maddesinde ''Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir'' hükmü gereği AFAD’a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 12.000.00-TL (On İki Bin Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına, Belediye Meclisimizin 03/02/2020 tarihli 1. Birleşiminde  oybirliği ile karar verildi.

2020-009 Numaralı Meclis Kararı

                                                                                  

     Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Özel Kalem Müdürlüğü ifadeli 31.01.2020 tarihli ve E.1583 sayılı Önergede;

    24.01.2020 tarihinde Elazığ  ve Malatya illerinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve bu zor günlerde Türk Milletinin Birlik ve Beraberlik ruhuna atfen yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla Tire Belediye Başkanlığınca 5393 Sayılı Belediye Kanununun Acil  Durum Planlaması başlıklı 53.Maddesinde ''Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir'' hükmü gereği AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'a 12.000.00-TL (onikibin Türk Lirası) nakdi yardım yapılması konusunun sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

    Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; Tire Belediye Başkanlığınca 5393 Sayılı Belediye Kanununun Acil  Durum Planlaması başlıklı 53.Maddesinde ''Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir'' hükmü gereği AFAD’a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 12.000.00-TL (On İki Bin Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına, Belediye Meclisimizin 03/02/2020 tarihli 1. Birleşiminde  oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi