2020-008 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin  21/01/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 21/01/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;

Belediye Meclisimizin 21/01/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale dilen 17/01/2020 tarih ve E.843 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “İlçemizin tanıtımına ve ilçemiz esnafının ekonomisine katkıda bulunmak, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal aktiviteler düzenlemek ve ilçemizde uzun yıllardan beri var olan kültür ve geleneği yaşatmak için bu yıl Belediyemizce 26 Ocak 2020 Pazar günü ''20.Geleneksel Tire Deve Güreşi şenliği” yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Şenlik giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hususunun Sayın Belediyemiz Meclis Heyetince görüşülüp, karara bağlanmasını arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 21/01/2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 1.Olağanüstü toplantının 2.oturumunda Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

2020-008 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin  21/01/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 21/01/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;

Belediye Meclisimizin 21/01/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale dilen 17/01/2020 tarih ve E.843 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “İlçemizin tanıtımına ve ilçemiz esnafının ekonomisine katkıda bulunmak, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal aktiviteler düzenlemek ve ilçemizde uzun yıllardan beri var olan kültür ve geleneği yaşatmak için bu yıl Belediyemizce 26 Ocak 2020 Pazar günü ''20.Geleneksel Tire Deve Güreşi şenliği” yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Şenlik giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hususunun Sayın Belediyemiz Meclis Heyetince görüşülüp, karara bağlanmasını arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 21/01/2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 1.Olağanüstü toplantının 2.oturumunda Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi