2020-007 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 17.01.2020 tarihli ve E.844 sayılı Önergede;

 Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli toplantısında 02/12/2019 tarih ve 05-252 sayılı Meclis Kararı ile belediyemize şartsız bağış yapılan "Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticarete A.Ş." şirketinin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi gerekmekte olup;  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde belediye şirketlerinin yönetim kurulunun belirlenmesinin belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce "Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticarete A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkanının görevlendirilmesini ve 1 ila 5 kişi arasında Yönetim Kurulunun belirlenmesi konusunda gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; “Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş”nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkanının görevlendirilmesine, Yönetim Kurulunun Bir (1) kişi olarak  Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN’dan oluşmasına, 1.Olağanüstü Meclis Toplantısının 1.oturumunda Meclisimizce oybirliği ile  karar verildi

2020-007 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 17.01.2020 tarihli ve E.844 sayılı Önergede;

 Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli toplantısında 02/12/2019 tarih ve 05-252 sayılı Meclis Kararı ile belediyemize şartsız bağış yapılan "Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticarete A.Ş." şirketinin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi gerekmekte olup;  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde belediye şirketlerinin yönetim kurulunun belirlenmesinin belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce "Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticarete A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkanının görevlendirilmesini ve 1 ila 5 kişi arasında Yönetim Kurulunun belirlenmesi konusunda gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; “Tire Kent Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş”nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkanının görevlendirilmesine, Yönetim Kurulunun Bir (1) kişi olarak  Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN’dan oluşmasına, 1.Olağanüstü Meclis Toplantısının 1.oturumunda Meclisimizce oybirliği ile  karar verildi

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi