2020-006 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin  06/01/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  önergesine  ilişkin, 06/01/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;

Belediye Meclisimizin 06/01/2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 27/12/2019 tarih ve E.3209 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesinde; “İlgili Meclis Kararı ile Belediyemize ait tarım arazilerinin üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerimizin hayata geçirilmesi, ilçemizdeki tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasına öncülük edilerek, kültürel tarımın gelecek nesillerimize daha bilinçli aktarılabilmesi, sürdürülebilir olması ve desteklenmesi için çalışmalar yapılabilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordineli biçimde proje üretilmesi ve faaliyet yürütülmesi gereksinimi ve amacıyla "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü" kurulmuştur.  Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Mali Yılında faaliyet gösterebilmesi  ve hizmet verebilmesi için 750.000,00-TL (Yediyüzellibinlira) Ek Bütçe planlanmıştır. Ekli iki adet liste ile gerekli olabilecek gider kalemleri ve  karşılık Gelir Bütçesi kalemleri, yazımız ekinde sunulmuştur. Konu ile ilgili değerlendirmelerin yapılarak Sayın Meclis Heyetince Karar alınmasını arz ederim.” Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 06/01/2020 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b  maddesi gereği, Meclisimizin 1. Birleşim 2. Oturumunda, oybirliği ile karar verildi.

2020-006 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin  06/01/2020  tarihli  toplantısında  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  önergesine  ilişkin, 06/01/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;

Belediye Meclisimizin 06/01/2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 27/12/2019 tarih ve E.3209 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesinde; “İlgili Meclis Kararı ile Belediyemize ait tarım arazilerinin üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerimizin hayata geçirilmesi, ilçemizdeki tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasına öncülük edilerek, kültürel tarımın gelecek nesillerimize daha bilinçli aktarılabilmesi, sürdürülebilir olması ve desteklenmesi için çalışmalar yapılabilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordineli biçimde proje üretilmesi ve faaliyet yürütülmesi gereksinimi ve amacıyla "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü" kurulmuştur.  Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Mali Yılında faaliyet gösterebilmesi  ve hizmet verebilmesi için 750.000,00-TL (Yediyüzellibinlira) Ek Bütçe planlanmıştır. Ekli iki adet liste ile gerekli olabilecek gider kalemleri ve  karşılık Gelir Bütçesi kalemleri, yazımız ekinde sunulmuştur. Konu ile ilgili değerlendirmelerin yapılarak Sayın Meclis Heyetince Karar alınmasını arz ederim.” Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 06/01/2020 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereği incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b  maddesi gereği, Meclisimizin 1. Birleşim 2. Oturumunda, oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi