2020-005 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli 27/12/2019 tarihli ve E.3212 sayılı Önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun Denetim Komisyonu Başlıklı 25. Maddesinde “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000” in üzerinde Belediyelerde, Belediye Meclisi, her Ocak Ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” Hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, denetim komisyonuna gizli oyla 5 üye seçilmesi hususunu arz ederim Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, kullanılan oy sayısı 25  geçerli oy sayısı 25 olup;  Meclis tarafından Ali Ayyıldız’ın 23 Yalçın Kaya’nın 19 Ahmet Alper Kasap’ın 19 Gökhan Güngör’ün 20 Mehmet Pınar’ın 23 oy ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine, komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere 1 uzman kişinin komisyonda çalıştırılmasının kabulüne, Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

2020-005 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli 27/12/2019 tarihli ve E.3212 sayılı Önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun Denetim Komisyonu Başlıklı 25. Maddesinde “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000” in üzerinde Belediyelerde, Belediye Meclisi, her Ocak Ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” Hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, denetim komisyonuna gizli oyla 5 üye seçilmesi hususunu arz ederim Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, kullanılan oy sayısı 25  geçerli oy sayısı 25 olup;  Meclis tarafından Ali Ayyıldız’ın 23 Yalçın Kaya’nın 19 Ahmet Alper Kasap’ın 19 Gökhan Güngör’ün 20 Mehmet Pınar’ın 23 oy ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine, komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere 1 uzman kişinin komisyonda çalıştırılmasının kabulüne, Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi