2020-003 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ifadeli 24.12.2019 tarihli ve E.2968 sayılı Önergede;

5393 Sayılı Kanunu’nun 49.maddesi  ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi  Gazetede  yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.(II) Sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, S.H. sınıfı 1 adet Derece Psikolog, T.H. sınıfı 1 adet 1.Derece Ekonomist, T.H. sınıfı 1 adet 1.Derece Programcı, T.H. sınıfı 1 adet 1.Derece Fizikçi, S.H. sınıfı 1 adet 1.Derece Veteriner, T.H. sınıfı 2 adet 1.derece Arkeolog, T.H. sınıfı 2 adet 1.Derece Tekniker,  T.H. sınıfı 4 adet Mühendis,  G.İ.H. sınıfı 3 adet 3.Derece Eğitmen kadrolarının iptal edilmesi  hususunu arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; 16 adet sözleşmeli personel kadrosunun iptal edilmesine, oyçokluğu ile karar verildi.

2020-003 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ifadeli 24.12.2019 tarihli ve E.2968 sayılı Önergede;

5393 Sayılı Kanunu’nun 49.maddesi  ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi  Gazetede  yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.(II) Sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, S.H. sınıfı 1 adet Derece Psikolog, T.H. sınıfı 1 adet 1.Derece Ekonomist, T.H. sınıfı 1 adet 1.Derece Programcı, T.H. sınıfı 1 adet 1.Derece Fizikçi, S.H. sınıfı 1 adet 1.Derece Veteriner, T.H. sınıfı 2 adet 1.derece Arkeolog, T.H. sınıfı 2 adet 1.Derece Tekniker,  T.H. sınıfı 4 adet Mühendis,  G.İ.H. sınıfı 3 adet 3.Derece Eğitmen kadrolarının iptal edilmesi  hususunu arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; 16 adet sözleşmeli personel kadrosunun iptal edilmesine, oyçokluğu ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi