2020-002 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli 24/12/2019 tarihli ve E.2966 sayılı Önergede;

 

5620 Sayılı, Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun ve İçişleri Bakanlığının 2007/1 no.lu tebliğine göre;

2005 ve   veya 2006 yıllarında usulüne uygun vizeleri yapılmış, yılda 12 ay süreli geçici işçi olarak kurumumuzda görev yapan teknik personeller, kanunun atfettiği şekilde sözleşmeli personel statüsüne geçmek istemediklerini yazılı olarak bildirmişlerdir.

İçişleri Bakanlığının 5620 sayılı kanun kapsamında yayımladığı, 2007/1 nolu tebliğin 11.1. maddesine göre, Elsun YILDIZ (Tekniker), Berna ÇEVİK (Tekniker), Ahmet KAYA (Tekniker), Fatih KESTEKOĞLU (Teknisyen) isimli personellerimizin, 2005 veya 2006 yıllarında 12 ay süreli çalıştıklarından, aynı personellerde kullanılmak üzere 01/01/2020 ile  31/12/2020 tarihleri arasını kapsayan dönem için, 4 x 12 =48 Adam / Ay geçici işçi vizelerinin onaylanmasına yönünde karar verilmesini arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin ilgili birimince teklif edildiği şekilde kabulüne, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

2020-002 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli 24/12/2019 tarihli ve E.2966 sayılı Önergede;

 

5620 Sayılı, Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun ve İçişleri Bakanlığının 2007/1 no.lu tebliğine göre;

2005 ve   veya 2006 yıllarında usulüne uygun vizeleri yapılmış, yılda 12 ay süreli geçici işçi olarak kurumumuzda görev yapan teknik personeller, kanunun atfettiği şekilde sözleşmeli personel statüsüne geçmek istemediklerini yazılı olarak bildirmişlerdir.

İçişleri Bakanlığının 5620 sayılı kanun kapsamında yayımladığı, 2007/1 nolu tebliğin 11.1. maddesine göre, Elsun YILDIZ (Tekniker), Berna ÇEVİK (Tekniker), Ahmet KAYA (Tekniker), Fatih KESTEKOĞLU (Teknisyen) isimli personellerimizin, 2005 veya 2006 yıllarında 12 ay süreli çalıştıklarından, aynı personellerde kullanılmak üzere 01/01/2020 ile  31/12/2020 tarihleri arasını kapsayan dönem için, 4 x 12 =48 Adam / Ay geçici işçi vizelerinin onaylanmasına yönünde karar verilmesini arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin ilgili birimince teklif edildiği şekilde kabulüne, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi