2020-001 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 20/12/2019 tarihli ve E.2789 sayılı Önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; “Meclis başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı kanunun 39. Maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Belediye  meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. 2020 Mali Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan “Huzur Hakkı” miktarının belirlenmesi konusunun sayın meclis Heyetince görüşülmesini araz ederim. Denilmektedir.     

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereği 2020 Mali Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri miktarında “Huzur Hakkı” ödenmesine, Meclis üyelerinden Ahmet Alper KASAP” ın  red oyuna karşılık, 24 kabul oyla Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

2020-001 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 20/12/2019 tarihli ve E.2789 sayılı Önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; “Meclis başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı kanunun 39. Maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Belediye  meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. 2020 Mali Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan “Huzur Hakkı” miktarının belirlenmesi konusunun sayın meclis Heyetince görüşülmesini araz ederim. Denilmektedir.     

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereği 2020 Mali Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri miktarında “Huzur Hakkı” ödenmesine, Meclis üyelerinden Ahmet Alper KASAP” ın  red oyuna karşılık, 24 kabul oyla Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi