2019-253 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 02.12.2019 tarih E.1695 sayılı önergede;

  

Belediyemize ait tarım arazilerinin üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerimizin hayata geçirilmesi, İlçemizdeki tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasına öncülük edilerek ,kültürel tarımın gelecek nesillerimize daha bilinçli aktarılabilmesi, sürdürülebilir olması ve desteklenmesi adına çalışmalar yapılabilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler dairesi Başkanlığı ile koordineli biçimde proje üretilmesi ve faaliyet yürütülmesi gereksinimi ve amacıyla “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü “ kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi hükümleri gereği “Belediye teşkilatı, norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta hizmetlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararı ile olur.” Denildiğinden bu sebeplerden dolayı Belediyemiz ana hizmet binasının her geçen gün artan bakım, onarım, iklimlendirme, sıhhi tesisat ihtiyaçlarını karşılamak, güvenlik, ulaşım vb. hizmetlerinin tek bir müdürlük altında toplanarak daha verimli disiplinli hizmet verilmesi, sunulan hizmetlerde aksaklığa sebep verilmemesi için, ”Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü”  kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü” kurulmasının Meclisimizce karar verilmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir;

 

Yukarıda yazılı bulunan Önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Önergeye konu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 02.12.2019 tarih 1695 sayılı Önergesinin kabulü ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince 04.08.2014 tarih ve 209 sayılı kararı ile kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kaldırılarak ”Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü”  kurulmasına, 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği Norm kadromuzda  boş bulunan 1 sadet G:İ:H Sınıfı 1.Dereceli “Kırsal Hizmetler Müdürü “ kadrosunun kaldırılarak yerine,1 adet G:İ:H sınıfı 1.Dereceli  “ Tarımsal Hizmetler Müdürü” kadrosunun ihdasına  Meclisimizce 1. Birleşim 2.Oturumda oybirliği ile karar verildi.

2019-253 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 02.12.2019 tarih E.1695 sayılı önergede;

  

Belediyemize ait tarım arazilerinin üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerimizin hayata geçirilmesi, İlçemizdeki tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasına öncülük edilerek ,kültürel tarımın gelecek nesillerimize daha bilinçli aktarılabilmesi, sürdürülebilir olması ve desteklenmesi adına çalışmalar yapılabilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler dairesi Başkanlığı ile koordineli biçimde proje üretilmesi ve faaliyet yürütülmesi gereksinimi ve amacıyla “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü “ kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi hükümleri gereği “Belediye teşkilatı, norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta hizmetlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararı ile olur.” Denildiğinden bu sebeplerden dolayı Belediyemiz ana hizmet binasının her geçen gün artan bakım, onarım, iklimlendirme, sıhhi tesisat ihtiyaçlarını karşılamak, güvenlik, ulaşım vb. hizmetlerinin tek bir müdürlük altında toplanarak daha verimli disiplinli hizmet verilmesi, sunulan hizmetlerde aksaklığa sebep verilmemesi için, ”Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü”  kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü” kurulmasının Meclisimizce karar verilmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir;

 

Yukarıda yazılı bulunan Önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Önergeye konu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 02.12.2019 tarih 1695 sayılı Önergesinin kabulü ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince 04.08.2014 tarih ve 209 sayılı kararı ile kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kaldırılarak ”Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü”  kurulmasına, 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği Norm kadromuzda  boş bulunan 1 sadet G:İ:H Sınıfı 1.Dereceli “Kırsal Hizmetler Müdürü “ kadrosunun kaldırılarak yerine,1 adet G:İ:H sınıfı 1.Dereceli  “ Tarımsal Hizmetler Müdürü” kadrosunun ihdasına  Meclisimizce 1. Birleşim 2.Oturumda oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi