2019-252 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen  Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli ve E.1720 sayılı Önergede; 02.12.2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonuna havale  sayılı Önergede;

20.11.2019 tarihinde tescili yapılıp 27.11.2019 tarihinde ilanı yapılan 110.000,00.-TL.ödenmiş sermayesi bulunan 3790 üye numarası ile Tire Ticaret Odasına kayıtlı 4 ortaklı olarak kurulan TİRE KENT YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM  ŞİRKETİ’ nin hisselerinden Ali AYYILDIZ’ a ait 55 adet hissenin 55’ ini, Salih Atakan DURAN’ a ait 55 adet hissenin 55’ ini, Görkem ORUCAK ‘ a ait 55 adet hissenin 55’ ini ,Arif DEMİRKAN ‘ a ait 55 adet hissenin 55’ ini olmak üzere toplam 220 adet hissenin 220 adedini (Yüzde yüzünü) Tire Belediye Başkanlığı Tüzel Kişiliğine koşulsuz, şartsız,ve bedelsiz olarak bağışlama işleminin yapılmasına müteakip şirketin Yönetim Kurulu Yetkisi  de Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğine devredilecektir. Şirket yeni kurulmuş olup herhangi borçlandırıcı faaliyeti olmadığı gibi bilançosunda hiçbir şekilde kamu/özel kurumlara borç bulunmamaktadır. Bağış talebimiz kabulü ile gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.  Denilmektedir.

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/l maddesi gereğince şartsız bağışları kabul etmek Belediye Başkanının görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır. Konu ile ilgili şartsız bağışın kabul edilmesi konusunda;

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; 02.12.2019 tarihli Meclis toplatışında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 02/12/2019 tarih toplantısında incelenmiş ve oybirliği uygun bulunduğuna dair Komisyon raporunun, komisyondan geldiği şekli ile Meclisimizce 1. Birleşim 2.oturumunda oybirliği ile karar verildi.

2019-252 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen  Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli ve E.1720 sayılı Önergede; 02.12.2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonuna havale  sayılı Önergede;

20.11.2019 tarihinde tescili yapılıp 27.11.2019 tarihinde ilanı yapılan 110.000,00.-TL.ödenmiş sermayesi bulunan 3790 üye numarası ile Tire Ticaret Odasına kayıtlı 4 ortaklı olarak kurulan TİRE KENT YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM  ŞİRKETİ’ nin hisselerinden Ali AYYILDIZ’ a ait 55 adet hissenin 55’ ini, Salih Atakan DURAN’ a ait 55 adet hissenin 55’ ini, Görkem ORUCAK ‘ a ait 55 adet hissenin 55’ ini ,Arif DEMİRKAN ‘ a ait 55 adet hissenin 55’ ini olmak üzere toplam 220 adet hissenin 220 adedini (Yüzde yüzünü) Tire Belediye Başkanlığı Tüzel Kişiliğine koşulsuz, şartsız,ve bedelsiz olarak bağışlama işleminin yapılmasına müteakip şirketin Yönetim Kurulu Yetkisi  de Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğine devredilecektir. Şirket yeni kurulmuş olup herhangi borçlandırıcı faaliyeti olmadığı gibi bilançosunda hiçbir şekilde kamu/özel kurumlara borç bulunmamaktadır. Bağış talebimiz kabulü ile gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.  Denilmektedir.

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/l maddesi gereğince şartsız bağışları kabul etmek Belediye Başkanının görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır. Konu ile ilgili şartsız bağışın kabul edilmesi konusunda;

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; 02.12.2019 tarihli Meclis toplatışında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 02/12/2019 tarih toplantısında incelenmiş ve oybirliği uygun bulunduğuna dair Komisyon raporunun, komisyondan geldiği şekli ile Meclisimizce 1. Birleşim 2.oturumunda oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi