2019-250 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2019 tarihli ve 1688 sayılı  04.11.2019 tarihli İmar komisyonuna havale  sayılı Önergede;

 Şehrimiz Kurtuluş mahallesi,1058 ada,1 parsel üzerinde Eski S.S.K Hastanesinin bulunduğu alanda Kaymakamlık binası yapılması planlanmaktadır. Hakimiyet Caddesinin 1018 ve 1058 adaları arasında kalan kısmında kadastral altlıklar ile imar planı altlıkları uyuşmamaktadır .Söz konusu çelişkinin giderilebilmesi için mevcut teşekküle uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması önerisi üzerine;

İlçemiz mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 23.03.1984 tarihinde yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıyla oluşmuş 1058 ada,101 parsel (Eski SSK Hastanesi) ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 37.ve 39.maddelerine göre 29.11.1972 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile tespit ve tasdik olunmuş 1018 ada arasında kalan Hakimiyet caddesinin bir kısmında bu iki uygulama ile oluşan mülkiyetlerin sehven yanlış hesaplanmasından kaynaklanan kayma olduğu anlaşıldığından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5393 Sayılı Yasanın 24.maddesi kapsamında imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin imar komisyon raporunun  görüşülmesi. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı komisyon raporu Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; İlçemiz mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 23.03.1984 tarihinde yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıyla oluşmuş 1058 ada,101 parsel (Eski SSK Hastanesi) ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 37.ve 39.maddelerine göre 29.11.1972 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile tespit ve tasdik olunmuş 1018 ada arasında kalan Hakimiyet caddesinin bir kısmında bu iki uygulama ile oluşan mülkiyetlerin sehven yanlış hesaplanmasından kaynaklanan kayma olduğu anlaşıldığından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5393 Sayılı Yasanın 24.maddesi kapsamında imar komisyonunca uygun bulunduğu hususundaki önerge ; 04.11.2019 tarihli havale edilen İmar Komisyonunca incelenip oybirliği ile uygun bulunduğuna, Komisyondan gelen raporunu geldiği şekilde 1. Birleşim 2.Oturumunda Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

2019-250 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2019 tarihli ve 1688 sayılı  04.11.2019 tarihli İmar komisyonuna havale  sayılı Önergede;

 Şehrimiz Kurtuluş mahallesi,1058 ada,1 parsel üzerinde Eski S.S.K Hastanesinin bulunduğu alanda Kaymakamlık binası yapılması planlanmaktadır. Hakimiyet Caddesinin 1018 ve 1058 adaları arasında kalan kısmında kadastral altlıklar ile imar planı altlıkları uyuşmamaktadır .Söz konusu çelişkinin giderilebilmesi için mevcut teşekküle uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması önerisi üzerine;

İlçemiz mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 23.03.1984 tarihinde yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıyla oluşmuş 1058 ada,101 parsel (Eski SSK Hastanesi) ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 37.ve 39.maddelerine göre 29.11.1972 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile tespit ve tasdik olunmuş 1018 ada arasında kalan Hakimiyet caddesinin bir kısmında bu iki uygulama ile oluşan mülkiyetlerin sehven yanlış hesaplanmasından kaynaklanan kayma olduğu anlaşıldığından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5393 Sayılı Yasanın 24.maddesi kapsamında imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin imar komisyon raporunun  görüşülmesi. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı komisyon raporu Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; İlçemiz mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 23.03.1984 tarihinde yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıyla oluşmuş 1058 ada,101 parsel (Eski SSK Hastanesi) ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 37.ve 39.maddelerine göre 29.11.1972 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile tespit ve tasdik olunmuş 1018 ada arasında kalan Hakimiyet caddesinin bir kısmında bu iki uygulama ile oluşan mülkiyetlerin sehven yanlış hesaplanmasından kaynaklanan kayma olduğu anlaşıldığından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5393 Sayılı Yasanın 24.maddesi kapsamında imar komisyonunca uygun bulunduğu hususundaki önerge ; 04.11.2019 tarihli havale edilen İmar Komisyonunca incelenip oybirliği ile uygun bulunduğuna, Komisyondan gelen raporunu geldiği şekilde 1. Birleşim 2.Oturumunda Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi