2019-249 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29/11/2019 tarihli ve E.1613 sayılı Önergede;

İlgi bila tarih ve E.10701 sayılı Kaymakamlık yazısı gereği İlçemiz Kahrat mahallesi, 108 ada,1 parsel 633,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.Maddesi rayiç bedel üzerinden sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine  satılmak ya da genel hükümlerine göre değerlendirilmek üzere  Belediyemize devrine ilişkin İzmir Valiliğinden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 31.10.2019 tarih ve 98381 sayılı yazı eki Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 10.10.2019 tarih ve 234427 sayılı yazıya istinaden 313 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “4706 Sayılı Kanunun 5 nci Maddesine göre satış amacıyla Belediyelere Taşınmaz Devir İşlemleri” başlıklı XIII. Maddesi uyarınca söz konusu tebliğin 23 nolu protokolün işbu yazının tebliğinden itibaren otuz gün içinde imzalanması gerekmektedir. Konunun Meclisimizce incelenerek Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda gerekli kararın alınması arz olunur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Tire Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 103701 sayılı yazısı gereği Kahrat Mahallesi, Muslukaltı Mevkiinde bulunan 108 ada 11 parsel numaralı 633,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.maddesi rayiç bedel üzerinden sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlerine göre değerlendirilmek üzere  Belediyemize devrine ilişkin 313 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’ nin 4706 Sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre satış amacıyla Belediyelere Taşınmaz Devir İşlemleri başlıklı XIII. maddesi uyarınca söz konusu tebliğin 23 no’ lu protokolün işbu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde imzalanması gerektiğinden, konunun Meclisimizce incelenerek Belediye Başkanına protokol diğer iş ve işlemlerin yapılması için yetki verilmesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

2019-249 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29/11/2019 tarihli ve E.1613 sayılı Önergede;

İlgi bila tarih ve E.10701 sayılı Kaymakamlık yazısı gereği İlçemiz Kahrat mahallesi, 108 ada,1 parsel 633,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.Maddesi rayiç bedel üzerinden sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine  satılmak ya da genel hükümlerine göre değerlendirilmek üzere  Belediyemize devrine ilişkin İzmir Valiliğinden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 31.10.2019 tarih ve 98381 sayılı yazı eki Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 10.10.2019 tarih ve 234427 sayılı yazıya istinaden 313 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “4706 Sayılı Kanunun 5 nci Maddesine göre satış amacıyla Belediyelere Taşınmaz Devir İşlemleri” başlıklı XIII. Maddesi uyarınca söz konusu tebliğin 23 nolu protokolün işbu yazının tebliğinden itibaren otuz gün içinde imzalanması gerekmektedir. Konunun Meclisimizce incelenerek Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda gerekli kararın alınması arz olunur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Tire Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 103701 sayılı yazısı gereği Kahrat Mahallesi, Muslukaltı Mevkiinde bulunan 108 ada 11 parsel numaralı 633,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.maddesi rayiç bedel üzerinden sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlerine göre değerlendirilmek üzere  Belediyemize devrine ilişkin 313 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’ nin 4706 Sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre satış amacıyla Belediyelere Taşınmaz Devir İşlemleri başlıklı XIII. maddesi uyarınca söz konusu tebliğin 23 no’ lu protokolün işbu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde imzalanması gerektiğinden, konunun Meclisimizce incelenerek Belediye Başkanına protokol diğer iş ve işlemlerin yapılması için yetki verilmesine  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi