2019-247 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 1607 sayılı önergenin 02/12/2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 02/12/2019 tarihli Komisyon Raporunda;            

Şehrimiz Turan mahallesi,30L-Ic paftasındaki 1134 ada,10 parsel sayılı taşınmazın batısında kalan kamuya terkli park alanında 5,00x8,00 m ebadında toplam 40,00 m2 lik kısmın trafo yeri olarak özelleştirme modeli gereği işletme hakkı Gediz Elektrik Anonim Şirketinde olmakla birlikte tüm elektrik dağıtım tesis ve yerlerinin mülkiyetinin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait olacak  şekilde imar planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. İmar planımızın 30 L-IC paftasında yer alan 1 adet trafo yeri amaçlı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun komisyonca teklif edildiği şekliyle 2.oturumunda oybirliği ile karar verildi.             

2019-247 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 1607 sayılı önergenin 02/12/2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 02/12/2019 tarihli Komisyon Raporunda;            

Şehrimiz Turan mahallesi,30L-Ic paftasındaki 1134 ada,10 parsel sayılı taşınmazın batısında kalan kamuya terkli park alanında 5,00x8,00 m ebadında toplam 40,00 m2 lik kısmın trafo yeri olarak özelleştirme modeli gereği işletme hakkı Gediz Elektrik Anonim Şirketinde olmakla birlikte tüm elektrik dağıtım tesis ve yerlerinin mülkiyetinin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait olacak  şekilde imar planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. İmar planımızın 30 L-IC paftasında yer alan 1 adet trafo yeri amaçlı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun komisyonca teklif edildiği şekliyle 2.oturumunda oybirliği ile karar verildi.             

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi