2019-246 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Spor İşleri Müdürlüğünün 29/11/2019 tarihli ve E.1599 sayılı Önergede;          

11.08.2019 tarihinde Tire Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında Tire Kapalı Spor Salonunun tahsisi ile ilgili protokolün süresinin 11.08.2020 tarihinde dolacağından, yeniden Tire Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Tire Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususu Sayın Meclisin onaylarına arz olunur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; yeniden Tire Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Tire Belediye Başkanlığına  yetki verilmesine,  Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi

2019-246 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Spor İşleri Müdürlüğünün 29/11/2019 tarihli ve E.1599 sayılı Önergede;          

11.08.2019 tarihinde Tire Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında Tire Kapalı Spor Salonunun tahsisi ile ilgili protokolün süresinin 11.08.2020 tarihinde dolacağından, yeniden Tire Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Tire Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususu Sayın Meclisin onaylarına arz olunur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; yeniden Tire Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Tire Belediye Başkanlığına  yetki verilmesine,  Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi