2019-245 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 04/11/2019 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 01/11/2019 tarihli ve  673 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Önergesine ilişkin, 02/12/2019 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye   Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Cumhuriyet mahallesi,45 ada,28 parseldeki gayrimenkulün 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesinde” Belediyeler ; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde .bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek ,kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince  kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Denilmektedir. Cumhuriyet mahallesi,45 ada,28 parselde bulunan gayrimenkulün  5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun İmar Komisyonunca oybirliği uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi denildiğinden konu üzerinde meclisimizde yapılan değerlendirme neticesinde;

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun komisyondan geldiği şekli ile Meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.         

 

2019-245 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 04/11/2019 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 01/11/2019 tarihli ve  673 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Önergesine ilişkin, 02/12/2019 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye   Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Cumhuriyet mahallesi,45 ada,28 parseldeki gayrimenkulün 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesinde” Belediyeler ; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde .bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek ,kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince  kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Denilmektedir. Cumhuriyet mahallesi,45 ada,28 parselde bulunan gayrimenkulün  5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun İmar Komisyonunca oybirliği uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi denildiğinden konu üzerinde meclisimizde yapılan değerlendirme neticesinde;

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun komisyondan geldiği şekli ile Meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.         

 

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi