2019-244 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 04/11/2019 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 01.11.2019 tarihli ve  653 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Önergesine ilişkin, 02/12/2019 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye   Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Bahariye mahallesi,378 ada,8 parsel ,379 ada 16,19,20 ve 21 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun İmar Komisyonunca oybirliği uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi denildiğinden konu üzerinde meclisimizde yapılan değerlendirme neticesinde;

 

 Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun komisyonca teklif edildiği şekliyle  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.              

 

2019-244 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 04/11/2019 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 01.11.2019 tarihli ve  653 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Önergesine ilişkin, 02/12/2019 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye   Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Bahariye mahallesi,378 ada,8 parsel ,379 ada 16,19,20 ve 21 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun İmar Komisyonunca oybirliği uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi denildiğinden konu üzerinde meclisimizde yapılan değerlendirme neticesinde;

 

 Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun komisyonca teklif edildiği şekliyle  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.              

 

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi