2019-243 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.10.2019 tarihli ve 647 sayılı  14.11.2019 tarihli İmar komisyonuna havale  sayılı Önergede;

Onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Dere mahallesi,164 ada,1 parseldeki gayrimenkulün 3194 Sayılı Kanunun 10.Maddesinde “ Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ile ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Denilmektedir.

 

 Yukarıda metni yazılı komisyon raporu Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Dere mahallesi,164 ada,1 parsel sayılı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan  gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususundaki önerge; 14.11.2019 tarihli havale edilen imar komisyonunca incelenip oybirliği ile uygun bulunduğuna, Komisyon Raporun komisyondan geldiği şekli ile Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

2019-243 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.10.2019 tarihli ve 647 sayılı  14.11.2019 tarihli İmar komisyonuna havale  sayılı Önergede;

Onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Dere mahallesi,164 ada,1 parseldeki gayrimenkulün 3194 Sayılı Kanunun 10.Maddesinde “ Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ile ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Denilmektedir.

 

 Yukarıda metni yazılı komisyon raporu Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Dere mahallesi,164 ada,1 parsel sayılı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan  gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususundaki önerge; 14.11.2019 tarihli havale edilen imar komisyonunca incelenip oybirliği ile uygun bulunduğuna, Komisyon Raporun komisyondan geldiği şekli ile Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi