2019-242 Numaralı Meclis Kararı

 Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12/11/2019 tarihli ve 703 sayılı Önergede;

 İlgi İçişleri Bakanlığının 2019-182/31 sayılı özel teftiş raporu mülkiye müfettişliği raporunda belirtildiği üzere; Turan Mahallesinde bulunan 1381 Ada ile 1395 Ada arasında kalan mevcut trafo yerinin” Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş‘ ye 05/11/2018 tarih ve 236 sayılı meclis kararı ile tahsisine karar verilmiştir. Ancak söz konusu alanın tahsis edildiği işletmenin sahibinin %51’ inden fazla hissenin özel şirket olması nedeniyle yapılan tahsis işlemi yersizdir. Söz konusu alanda yapılan tahsis işleminin kaldırılarak ,adı geçen şirkete  geçmişe yönelik ecri misil alınması ve 2886 Sayılı Kanunun hükümlerine göre yerin kiralanmasının ivedilikle yapılması gerekmektedir.” Denilmektedir. Konuya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d  maddesinde; Belediyeye ait taşınmaz  malların ,asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli ve bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebileceği veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği, kiraya verebileceği ve bu taşınmaz malların tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işleminin iptal edileceği belirtilmiştir. Bu hususta Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması arz ederim ”denilmektedir.

 Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; önergeye konu tahsis işleminin kaldırılmasının kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

2019-242 Numaralı Meclis Kararı

 Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12/11/2019 tarihli ve 703 sayılı Önergede;

 İlgi İçişleri Bakanlığının 2019-182/31 sayılı özel teftiş raporu mülkiye müfettişliği raporunda belirtildiği üzere; Turan Mahallesinde bulunan 1381 Ada ile 1395 Ada arasında kalan mevcut trafo yerinin” Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş‘ ye 05/11/2018 tarih ve 236 sayılı meclis kararı ile tahsisine karar verilmiştir. Ancak söz konusu alanın tahsis edildiği işletmenin sahibinin %51’ inden fazla hissenin özel şirket olması nedeniyle yapılan tahsis işlemi yersizdir. Söz konusu alanda yapılan tahsis işleminin kaldırılarak ,adı geçen şirkete  geçmişe yönelik ecri misil alınması ve 2886 Sayılı Kanunun hükümlerine göre yerin kiralanmasının ivedilikle yapılması gerekmektedir.” Denilmektedir. Konuya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d  maddesinde; Belediyeye ait taşınmaz  malların ,asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli ve bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebileceği veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği, kiraya verebileceği ve bu taşınmaz malların tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işleminin iptal edileceği belirtilmiştir. Bu hususta Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması arz ederim ”denilmektedir.

 Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; önergeye konu tahsis işleminin kaldırılmasının kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi