2019-241 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 02/12/2019 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine göre, 02/12/2019 tarihli Komisyon Raporunda; 

Belediye Meclisimizin 02/12/2019 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 12/11/2019 tarihli ve 346 tarihli, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ifadeleri Başkanlık Önergesinde;

“Şehrimizin muhtelif yerlerinde, Belediyemize ait çeşitli ebatlarda ilan ve reklam tabelaları bulunmaktadır. Bu ilan ve reklam tabelaları zaman zaman Vatandaş ve Firmalardan, Reklam ve duyurularını yapmak için belediyemize talepler altında. Taleplerin karşılanması için fiyat tarifesi ihtiyacına ihtiyaç duymaktadır. Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karar verilmesini arz ederim. ” Deniyor.

Burada metni yazılı Başkanlık Önergesi Planı ve Bütçe Komisyonumuzun 02/12/2019 tarihli toplantısında, 5393 arasından Belediye Kanununun 18 / f maddesi gereği incelenmiş olup; söz konusu önerge; birim fiyatı “m²x25-TL olarak ve komisyona sözleşme metni hazırlamaarak iletilmesi kaydıyla oybirliği”  ile uygun olacaktır Sayın Meclisimizin onaylarına göre denenmektedir.

Yorum metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği gibi kabul edilebilir, 5393 Belediye Belediye Kanununun 18 / f madde gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

2019-241 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 02/12/2019 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine göre, 02/12/2019 tarihli Komisyon Raporunda; 

Belediye Meclisimizin 02/12/2019 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 12/11/2019 tarihli ve 346 tarihli, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ifadeleri Başkanlık Önergesinde;

“Şehrimizin muhtelif yerlerinde, Belediyemize ait çeşitli ebatlarda ilan ve reklam tabelaları bulunmaktadır. Bu ilan ve reklam tabelaları zaman zaman Vatandaş ve Firmalardan, Reklam ve duyurularını yapmak için belediyemize talepler altında. Taleplerin karşılanması için fiyat tarifesi ihtiyacına ihtiyaç duymaktadır. Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karar verilmesini arz ederim. ” Deniyor.

Burada metni yazılı Başkanlık Önergesi Planı ve Bütçe Komisyonumuzun 02/12/2019 tarihli toplantısında, 5393 arasından Belediye Kanununun 18 / f maddesi gereği incelenmiş olup; söz konusu önerge; birim fiyatı “m²x25-TL olarak ve komisyona sözleşme metni hazırlamaarak iletilmesi kaydıyla oybirliği”  ile uygun olacaktır Sayın Meclisimizin onaylarına göre denenmektedir.

Yorum metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği gibi kabul edilebilir, 5393 Belediye Belediye Kanununun 18 / f madde gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi