2019-240 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 11/11/2019 tarihli ve 01/191 sayılı Önergede;

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Müteşebbis Heyetinin 17.10.2019 gün ve 2019/05 sayılı toplantısında değerlendirilerek Yasa gereği bölgemiz katılımcıların arasından seçilecek TİRE BELEDİYESİ ‘ nin % 15 katılma payı oranına göre 1 asil 1 yedek üye ile Müteşebbis Heyetinde temsil edilmeleri kararı alınmıştır. Bu kapsamda TOSBİ Müteşebbis Heyetinde görev yapacak 1 asil 1 yedek üyeleri belirlenmesi iştir. Aşağıdaki isimler asil ve yedek olarak seçilmiştir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; Tire Organize Sanayi Bölgesi(TOSBİ) Müteşebbis Heyetinde Tire Belediyesini temsil edecek Asil Üye İçin yapılan oylamada; Tire Belediye Başkanı Salih ATAKAN DURAN’ın seçilmesine oybirliği ile, Yedek Üye seçimi için yapılan oylamada; Meclis Üyesi Yalçın KAYA’ nın  seçilmesine, 15 kabul oyla oyçokluğu ile karar verildi

2019-240 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 11/11/2019 tarihli ve 01/191 sayılı Önergede;

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Müteşebbis Heyetinin 17.10.2019 gün ve 2019/05 sayılı toplantısında değerlendirilerek Yasa gereği bölgemiz katılımcıların arasından seçilecek TİRE BELEDİYESİ ‘ nin % 15 katılma payı oranına göre 1 asil 1 yedek üye ile Müteşebbis Heyetinde temsil edilmeleri kararı alınmıştır. Bu kapsamda TOSBİ Müteşebbis Heyetinde görev yapacak 1 asil 1 yedek üyeleri belirlenmesi iştir. Aşağıdaki isimler asil ve yedek olarak seçilmiştir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; Tire Organize Sanayi Bölgesi(TOSBİ) Müteşebbis Heyetinde Tire Belediyesini temsil edecek Asil Üye İçin yapılan oylamada; Tire Belediye Başkanı Salih ATAKAN DURAN’ın seçilmesine oybirliği ile, Yedek Üye seçimi için yapılan oylamada; Meclis Üyesi Yalçın KAYA’ nın  seçilmesine, 15 kabul oyla oyçokluğu ile karar verildi

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi