2019-239 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11/11/2019 tarihli ve .889 sayılı Önergede;

“4688 Sayılı Yasanın 32. ve geçici 14. maddesi , 26.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. Maddesi ve Kamu Görevlilerinin ve Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünün 6.maddesi hükümleri çerçevesinde , Belediyemizde görev yapan 4688 sayılı yasaya tabi kamu personelini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini Belediyemiz adına yapabilmek üzere Sayın Meclisimizce karar alınması hususunu arz ederim.” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup, önergenin birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile karar verildi.

2019-239 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11/11/2019 tarihli ve .889 sayılı Önergede;

“4688 Sayılı Yasanın 32. ve geçici 14. maddesi , 26.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. Maddesi ve Kamu Görevlilerinin ve Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünün 6.maddesi hükümleri çerçevesinde , Belediyemizde görev yapan 4688 sayılı yasaya tabi kamu personelini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini Belediyemiz adına yapabilmek üzere Sayın Meclisimizce karar alınması hususunu arz ederim.” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup, önergenin birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi