2019-238 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 21/10/2018 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 31/10/2019 tarihli Hukuk Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 21/10/2019 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/09/2019 tarihli ve 588 sayılı Başkanlık önergesi ; Hukuk Komisyonumuzun 31/10/2019 tarihli toplantısında incelendi.

“ Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan Ekli listede yer alan gayrimenkullerin çoklu yıl olarak kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Kanununun Meclis Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin (e) bendinde  üç yıldan fazla kiralanması ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmü gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda gerekli kararın alınmasını arz ederim”  denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin komisyondan “Gayrimenkullerin zeytinlik veya incirlik niteliğinde olması, yöremizde zeytin ürünün iki yılda bir verim vermesi, yıllık veya kısa süreli kiralamalar halinde kiracı adayının bulunmaması, zeytinliklerin kiracılarının taşınmazı ancak uzun süreli kiralamaları halinde bakımını yapmaya açık olması gibi nedenlerle, Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan zeytinlik ve incirlik niteliğindeki taşınmazların; 5393 sayılı Kanununun 18.maddesi ( e) bendi gereği 5 yıl süreli olarak kiraya verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülerek oybirliği ile uygun bulunmuştur ”görüşü doğrultusunda  sayın meclisimizce oybirliği ile kabulüne karar verildi.

2019-238 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 21/10/2018 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 31/10/2019 tarihli Hukuk Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 21/10/2019 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/09/2019 tarihli ve 588 sayılı Başkanlık önergesi ; Hukuk Komisyonumuzun 31/10/2019 tarihli toplantısında incelendi.

“ Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan Ekli listede yer alan gayrimenkullerin çoklu yıl olarak kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Kanununun Meclis Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin (e) bendinde  üç yıldan fazla kiralanması ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmü gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda gerekli kararın alınmasını arz ederim”  denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin komisyondan “Gayrimenkullerin zeytinlik veya incirlik niteliğinde olması, yöremizde zeytin ürünün iki yılda bir verim vermesi, yıllık veya kısa süreli kiralamalar halinde kiracı adayının bulunmaması, zeytinliklerin kiracılarının taşınmazı ancak uzun süreli kiralamaları halinde bakımını yapmaya açık olması gibi nedenlerle, Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan zeytinlik ve incirlik niteliğindeki taşınmazların; 5393 sayılı Kanununun 18.maddesi ( e) bendi gereği 5 yıl süreli olarak kiraya verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülerek oybirliği ile uygun bulunmuştur ”görüşü doğrultusunda  sayın meclisimizce oybirliği ile kabulüne karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi