2019-231 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 21.10.2019 tarih ve 1 sayılı önergede;

“Tire Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih 199 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün faaliyete geçebilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’nin çıkartılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi kapsamında hazırlanan bu yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi kapsamında incelenerek Sayın Meclis Heyetinizce onaylanarak karar verilmesini arz ederim.” Denilmekle;

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekliyle  oybirliği ile karar verildi.

2019-231 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 21.10.2019 tarih ve 1 sayılı önergede;

“Tire Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih 199 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün faaliyete geçebilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’nin çıkartılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi kapsamında hazırlanan bu yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi kapsamında incelenerek Sayın Meclis Heyetinizce onaylanarak karar verilmesini arz ederim.” Denilmekle;

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekliyle  oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi