2019-230 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 08.10.2019 tarih ve 167 sayılı önergede;

T.C. Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 04.10.2019 tarih ve E.387951 sayılı yazılarına istinaden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki  Kanununun 90. Maddesi gereği oluşturulacak “Gayrimenkul satış Komisyonu” nda  görev yapmak üzere 1 asil üye seçilmesi hususunun incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.” Denilmektedir.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 90. Maddesi gereği “Gayrimenkul Satış Komisyonu” nda görev yapmak üzere 1 üye seçimi yapılmıştır.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekliyle  oybirliği ile karar verildi.

2019-230 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 08.10.2019 tarih ve 167 sayılı önergede;

T.C. Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 04.10.2019 tarih ve E.387951 sayılı yazılarına istinaden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki  Kanununun 90. Maddesi gereği oluşturulacak “Gayrimenkul satış Komisyonu” nda  görev yapmak üzere 1 asil üye seçilmesi hususunun incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.” Denilmektedir.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 90. Maddesi gereği “Gayrimenkul Satış Komisyonu” nda görev yapmak üzere 1 üye seçimi yapılmıştır.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekliyle  oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi