2019-229 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21.10.2019 tarih ve 211 sayılı önergede;

Tire Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ve Disiplin Amirleri Cetvelinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu Yönetmelik 14.07.2965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesi uyarınca 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Tire Belediye Başkanlığında görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine tabi sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi kapsamında hazırlanan bu yönetmeliğin , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi kapsamında incelenerek Sayın Meclis Heyetimizce onaylanarak karar verilmesini arz ederim.” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekliyle  oybirliği ile karar verildi.

2019-229 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21.10.2019 tarih ve 211 sayılı önergede;

Tire Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ve Disiplin Amirleri Cetvelinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu Yönetmelik 14.07.2965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesi uyarınca 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Tire Belediye Başkanlığında görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine tabi sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi kapsamında hazırlanan bu yönetmeliğin , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi kapsamında incelenerek Sayın Meclis Heyetimizce onaylanarak karar verilmesini arz ederim.” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekliyle  oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi