2019-228 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 05/08/2019 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 10/07/2019 tarih ve 1121 sayılı Başkanlık Önergesine ilişkin, 24/09/2019 tarihli Komisyon Raporunda;

Şehrimiz İhsaniye Mahallesi, 289 ada, 8 parsel’de bulunan mülkiyeti Ali GÜLEK’e ait avlulu kârgir ev niteliğindeki taşınmaz onaylı İmar Planımızın 30L-IIb paftasında çocuk bahçesi alanında yer aldığı, söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasının yapılaşma ve kamulaştırma problemlerinin giderilmesi amacıyla eşdeğer yeşil alan belirlenmesi ve konut amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre sosyal donatı alanlarında eşdeğer alan standartlarının sağlanmaması gerekçesiyle uygun görülmediği, plan değişikliği talebinin Tire Revizyon İmar Planı yapımı aşamasında değerlendirilmesine karar verildiğinden konunun Meclisimizce de incelenerek gerekli karar ihdasını arz ederiz denildiğinden konu üzerinde meclisimizde yapılan değerlendirme neticesinde;

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun komisyonca teklif edildiği şekliyle  oybirliği ile karar verildi.

2019-228 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 05/08/2019 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 10/07/2019 tarih ve 1121 sayılı Başkanlık Önergesine ilişkin, 24/09/2019 tarihli Komisyon Raporunda;

Şehrimiz İhsaniye Mahallesi, 289 ada, 8 parsel’de bulunan mülkiyeti Ali GÜLEK’e ait avlulu kârgir ev niteliğindeki taşınmaz onaylı İmar Planımızın 30L-IIb paftasında çocuk bahçesi alanında yer aldığı, söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasının yapılaşma ve kamulaştırma problemlerinin giderilmesi amacıyla eşdeğer yeşil alan belirlenmesi ve konut amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre sosyal donatı alanlarında eşdeğer alan standartlarının sağlanmaması gerekçesiyle uygun görülmediği, plan değişikliği talebinin Tire Revizyon İmar Planı yapımı aşamasında değerlendirilmesine karar verildiğinden konunun Meclisimizce de incelenerek gerekli karar ihdasını arz ederiz denildiğinden konu üzerinde meclisimizde yapılan değerlendirme neticesinde;

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun komisyonca teklif edildiği şekliyle  oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi