2019-226 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.09.2019 tarih 712 sayılı önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi hükümleri gereği “Belediye teşkilatı, norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta hizmetlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararı ile olur.” Denildiğinden bu sebeplerden dolayı Belediyemiz ana hizmet binasının her geçen gün artan bakım, onarım, iklimlendirme, sıhhi tesisat ihtiyaçlarını karşılamak, güvenlik, ulaşım vb. hizmetlerinin tek bir müdürlük altında toplanarak daha verimli disiplinli hizmet verilmesi, sunulan hizmetlerde aksaklığa sebep verilmemesi için, ”Koordinasyon İşleri Müdürlüğü”  kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince “Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” kurulmasının Meclisimizce karar verilmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir;

Yukarıda yazılı bulunan Önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Önergeye konu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.09.2019 tarih 712 sayılı Önergesinin kabulü ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince ”Koordinasyon İşleri Müdürlüğü”  kurulmasına,  Ak Parti gurubu Meclis Üyeleri Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Mustafa MALTEPE, Meltem HEPŞEN, Fikret ARSLAN, İbrahim ÜLGÜDÜR, Yekta SAÇKESEN’in red oylarına karşılık 17 kabul oyla mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

2019-226 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.09.2019 tarih 712 sayılı önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi hükümleri gereği “Belediye teşkilatı, norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta hizmetlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararı ile olur.” Denildiğinden bu sebeplerden dolayı Belediyemiz ana hizmet binasının her geçen gün artan bakım, onarım, iklimlendirme, sıhhi tesisat ihtiyaçlarını karşılamak, güvenlik, ulaşım vb. hizmetlerinin tek bir müdürlük altında toplanarak daha verimli disiplinli hizmet verilmesi, sunulan hizmetlerde aksaklığa sebep verilmemesi için, ”Koordinasyon İşleri Müdürlüğü”  kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince “Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” kurulmasının Meclisimizce karar verilmesi hususunu arz ederim. Denilmektedir;

Yukarıda yazılı bulunan Önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Önergeye konu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.09.2019 tarih 712 sayılı Önergesinin kabulü ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince ”Koordinasyon İşleri Müdürlüğü”  kurulmasına,  Ak Parti gurubu Meclis Üyeleri Ali AYYILDIZ, Mehmet PINAR, Mustafa MALTEPE, Meltem HEPŞEN, Fikret ARSLAN, İbrahim ÜLGÜDÜR, Yekta SAÇKESEN’in red oylarına karşılık 17 kabul oyla mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi