2019-225 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.09.2019 tarih ve 158 sayılı önergede;

T.C. Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 20.09.2019 tarih ve E.361830 sayılı yazılarına istinaden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 72 ve müteakip maddeleri gereğince Belediyemiz Meclisince seçilen  Takdir Komisyonu üyelerinin üç yıllık süreleri dolmak üzere bulunduğundan komisyonda 2020-2021-2022 yıllarında görev yapmak üzere 2 asil, 2 yedek üyenin seçilmesini Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 72 ve müteakip maddeleri gereğince takdir komisyonunda görev yapmak üzere, aşağıdaki isimler asil ve yedek olarak seçilmiştir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekliyle  oybirliği ile karar verildi.

2019-225 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.09.2019 tarih ve 158 sayılı önergede;

T.C. Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 20.09.2019 tarih ve E.361830 sayılı yazılarına istinaden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 72 ve müteakip maddeleri gereğince Belediyemiz Meclisince seçilen  Takdir Komisyonu üyelerinin üç yıllık süreleri dolmak üzere bulunduğundan komisyonda 2020-2021-2022 yıllarında görev yapmak üzere 2 asil, 2 yedek üyenin seçilmesini Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 72 ve müteakip maddeleri gereğince takdir komisyonunda görev yapmak üzere, aşağıdaki isimler asil ve yedek olarak seçilmiştir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekliyle  oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi